Aanmelden voor onderzoek

Informatie over dit onderzoek

Proefpersonen gezocht voor een fysiotherapeutisch diagnostische test

De vrije universiteit Amsterdam AMS en Fysioscience® zijn op zoek naar mensen die willen meedoen aan een onderzoek naar een nieuwe fysiotherapeutische test. Wij zijn op zoek naar ruim 60 mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek. We hebben reeds goedkeuring gehad om het onderzoek te starten aan de hand van ons COVID-19 veiligheidsprotocol. Dit onderzoek start op 4 maart 2021 en vindt plaats op de VU Amsterdam.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we bekijken wat de invloed is van huidspanning op de bewegingsvrijheid van rug en heup.

Deelname aan de studie

U kunt zich voor deelname aanmelden via deze site (via de knop Aanmelden). Vrijwilligers worden na hun inschrijving telefonisch benaderd om vast te stellen of ze in het onderzoek passen. Het uitgangspunt is dat alle gezonde mensen van 25 tot en met 55 jaar kunnen meedoen, mits ze de laatste 6 maanden geen lage rugpijn hebben gehad.  Bij gebleken geschiktheid wordt met de deelnemers een datum gepland om naar het bewegingslab van VU Amsterdam AMS, locatie De Boelelaan 1108 te komen. Bij het eerste bezoek stemt de vrijwilliger schriftelijk in met het onderzoek en volgt er een (korte) screening. Daarna zullen er diverse infrarood markers op rechter schouder, been en rug worden geplaatst waarmee zeer nauwkeurig de bewegingen kunnen worden geanalyseerd. Binnen dit onderzoek zijn er twee groepen die beiden een test ondergaan. De test bestaat uit verplaatsen van de huid van  de rug terwijl er een buig- en een strekbeweging wordt gemaakt de romp. Afhankelijk van de groep wordt gestart met een buig- danwel een strekbeweging. Het onderzoek duurt in totaal 60 minuten.

Wat wordt er van u verwacht

Wij vragen u 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zjin op de VU, gebouw MF, 6e verdieping. Mocht u een maaltijd moeten missen, zorgt u er dan voor dat u van tevoren voldoende gedronken en gegeten heeft. Verder zijn er geen specifieke wensen/eisen.

Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen direct voor- of nadeel van deelname aan dit onderzoek. Wel kan uw deelname bijdragen aan meer kennis over de invloed van huidspanning op het bewegingsgedrag van de rug en heup. Het enige wat het u kost is tijd. Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u een Bol.com bon ter waarde van 50 Euro.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Robbert van Amstel

Hoofdonderzoeker

University Amsterdam 

Faculty of Behavior and Movement Science Department of Physiology & Neuroscience 

r.n.van.amstel@vu.nl / robbert.vanamstel@fysioscience.com

Ja!

Ik wil graag een belangrijke bijdrage leveren aan dit onderzoek!

    Uw Gegevens:

    Contact gegevens:

    Met deze inschrijving gaat u akkoord dat er *telefonisch* contact met u wordt opgenomen.
    Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.